Payroll voor u en mij

Het enige bijkomende voordeel voor de medewerkers is dat zij kunnen terugvallen op een professionele dienstverlener op het gebied van organisatie en personeel in geval van nood. Zoals het gezegde ‘Elk voordeel heeft zijn nadeel’ luidt, daar is ook sprake van bij payroll. Als werkgever blijf je aansprakelijk voor de afdracht van loonbelasting en de premies sociale verzekeringen. Wanneer er sprake is van faillissement bij het payrollbedrijf bestaat er een kans dat u de premies en belastingen aan de Belastingdienst en het UVW moet afdragen. Zelfs als u dit al eerder aan het payrollbedrijf heeft gedaan. Verder is het ook te verwachten dat er betaald moet worden voor de diensten van een payroller. De kosten kunnen in het begin dus toenemen. Het ligt er dan wel weer aan welk payrollbedrijf, ieder bedrijf voert zo zijn eigen marges. Daarnaast kan de band veranderen met de werknemers, vooral het vaste personeel. Hoe klein verschil ook, op deze manier kan het personeel meer afstand voelen tot u en het bedrijf. Daardoor kan het zelf voorkomen dat er minder waardering wordt uitgesproken en ervaren door de werknemers. Voor het flexibele personeel zal dit minder tot uiting komen. Na alle verstrekte informatie een conclusie over payroll; met het in dienst nemen van een bedrijf dat payroll diensten verleent weet u zeker dat alle benodigde kennis aanwezig is. Wanneer namelijk in Nederland personeel in dienst wordt genomen verdrievoudigt het aantal wetten en regels waarmee u als werkgever te maken krijgt. Door het uit te besteden wordt de personele administratie en rompslomp beperkt tot het doorgeven van de gewerkte uren en uiteindelijk het betalen van een inkoopfactuur. Wat daar vervolgens tegenover staat zijn de kosten.

Comments are closed.