Muziek en het Christendom

Het liefste wilt men een muziekorganisatie die landelijk opereert. Een bepaalde bond overkoepelt een aantal bonden, in totaal zijn dit vier bonden. Deze vier bonden zijn allemaal christelijke organisaties. De bonden erkennen de Bijbel als Gods Woord en hanteren deze dan ook als richtlijn bij de uitoefening van hun taken. Een Nederlandse federatie voor christelijke muziek is onder andere aangesloten bij de European Brass Band Association, welke gevestigd zit in Zwitserland. Wanneer een bond zich aansluit bij een van de vier autonome bonden, werden ze automatisch lid. Elke muziekbond mag op zichzelf de bondscontributie vaststellen, dit tijdens haar algemene ledenvergadering. De contributie voor een Nederlandse federatie voor christelijke muziek komt hier nog bij. Deze contributie wordt vastgesteld door de ledenvergadering. Een Nederlandse federatie voor christelijke muziek is een belangenorganisatie voor slagwerk- en blaasmuziek. De muziekbond heeft ook een doel, ze wil de amateur muziekbeoefening en daaraan verwante vormen van amateur-kunstbeoefening bevorderen.

Comments are closed.