Emotie door muziek

Muziek is een vorm van kunst, hiermee kunnen emoties worden uitgedrukt. Muziek maakt gebruik van klanken in een bepaalde tijdsduur. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van geluidssterkte, ritme, toonhoogte, klankkleur en textuur om muziek te maken. Ook wordt er gebruik gemaakt van stilte. In alle tijden hebben alle culturen muziek gekend, voor zover bekend. Deze kunst is alleen op veel verschillende manieren, veel plaatsen en verschillende tijden steeds weer anders beoefend. Muziek is niet eensgezind, dit maakt het juist zo divers. Er is alleen daarom geen specifieke definitie van muziek, voor iedereen betekent dit iets anders. Het uiteindelijke antwoord op de vraag ‘wat is nu muziek?’ verschilt per filosoof of muziektheoretici. Dit is een verklaring voor de grote diversiteit aan muziekstijlen door de jaren heen, verschillend per subcultuur. Bij muziek gaat het altijd om het hoorbare, dit in tegenstelling tot het zichtbare bij de beeldende kunst. Hoorbare of onhoorbare geluiden vormen muziek tot een tijdskunst. Verder worden geluiden alleen tot muziek gerekend wanneer iemand daadwerkelijk de bedoeling heeft muziek te maken. Muziek heeft veel weg van poëzie. Beide elementen van hoorbaar en zichtbaar worden verenigd, evenals bij geschreven muziek. Muziek kan ook worden beschouwd als toonkunst.

Comments are closed.