Payroll freelance voor freelancers

Payrolling is een dienst voor werkgevers, payroll freelance en zelfstandigen zonder personeel die personeel aan willen nemen. Dankzij payrolling kan deze doelgroep voor minimale risico’s en een geminimaliseerde proportie aan rompslomp werknemers aannemen en geen administratie hoeven voeren. Dit komt door de zogenaamde payroll driehoek. Deze unieke driehoeksrelatie kenmerkt zich door de drie hoeken, de drie partijen in die zin. In de ene hoek staat de werknemer. De werknemer komt te werken bij de opdrachtgever, een andere hoek van de driehoek. Deze relatie is de feitelijke arbeidsrelatie. In de andere hoek, dus verbonden met zowel de opdrachtgever als de klant, staat het payrollbedrijf. Bij payroll freelance is er echter een andere constructie opgebouwd, met wel de zelfde drie partijen. De werknemer is in die zin dan de freelancer. Door een arbeidsrelatie aan te gaan, verzekert de freelancer zich voor een aantal verzekeringen, die normaliter alleen loondienstwerkers konden genieten. Door het aangaan van een payroll constructie voor freelancers, gaat het hebben van een VAR in het bakje van ‘niet nodig’. Dit komt omdat de freelancer juridisch gezien in dienst treedt bij het payroll bedrijf. Dit is een uitstekende kans om  een aantal afspraken te maken met de werkgever over verloning, uitdiensttreding en bonussen. Dit allemaal in dienst van de salariëring van de medewerkers.

Comments are closed.