Muziek en het Christendom

January 8th, 2013

Het liefste wilt men een muziekorganisatie die landelijk opereert. Een bepaalde bond overkoepelt een aantal bonden, in totaal zijn dit vier bonden. Deze vier bonden zijn allemaal christelijke organisaties. De bonden erkennen de Bijbel als Gods Woord en hanteren deze dan ook als richtlijn bij de uitoefening van hun taken. Een Nederlandse federatie voor christelijke muziek is onder andere aangesloten bij de European Brass Band Association, welke gevestigd zit in Zwitserland. Wanneer een bond zich aansluit bij een van de vier autonome bonden, werden ze automatisch lid. Elke muziekbond mag op zichzelf de bondscontributie vaststellen, dit tijdens haar algemene ledenvergadering. De contributie voor een Nederlandse federatie voor christelijke muziek komt hier nog bij. Deze contributie wordt vastgesteld door de ledenvergadering. Een Nederlandse federatie voor christelijke muziek is een belangenorganisatie voor slagwerk- en blaasmuziek. De muziekbond heeft ook een doel, ze wil de amateur muziekbeoefening en daaraan verwante vormen van amateur-kunstbeoefening bevorderen.

Emotie door muziek

January 4th, 2013

Muziek is een vorm van kunst, hiermee kunnen emoties worden uitgedrukt. Muziek maakt gebruik van klanken in een bepaalde tijdsduur. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van geluidssterkte, ritme, toonhoogte, klankkleur en textuur om muziek te maken. Ook wordt er gebruik gemaakt van stilte. In alle tijden hebben alle culturen muziek gekend, voor zover bekend. Deze kunst is alleen op veel verschillende manieren, veel plaatsen en verschillende tijden steeds weer anders beoefend. Muziek is niet eensgezind, dit maakt het juist zo divers. Er is alleen daarom geen specifieke definitie van muziek, voor iedereen betekent dit iets anders. Het uiteindelijke antwoord op de vraag ‘wat is nu muziek?’ verschilt per filosoof of muziektheoretici. Dit is een verklaring voor de grote diversiteit aan muziekstijlen door de jaren heen, verschillend per subcultuur. Bij muziek gaat het altijd om het hoorbare, dit in tegenstelling tot het zichtbare bij de beeldende kunst. Hoorbare of onhoorbare geluiden vormen muziek tot een tijdskunst. Verder worden geluiden alleen tot muziek gerekend wanneer iemand daadwerkelijk de bedoeling heeft muziek te maken. Muziek heeft veel weg van poëzie. Beide elementen van hoorbaar en zichtbaar worden verenigd, evenals bij geschreven muziek. Muziek kan ook worden beschouwd als toonkunst.

Wat doe ik met salarisadministratie

October 5th, 2012

De jaarlijkse informatie van de belastingdienst wordt de jaaropgave genoemd. Alle benodigde informatie over het loon en de inhoudingen hiervan worden opgegeven en worden elk jaar in januari opgemaakt. De jaaropgave geldt voor elke medewerker, zelfs voor medewerkers waarbij geen loonheffing wordt ingehouden. Freelancers en thuiswerkers kunnen namelijk niet onder de belastingregelingen vallen. Voor veel ondernemers is het makkelijker om hun salarisadministratie uit te besteden aan administratiekantoren. Dit omdat elk bedrijf vanaf een medewerker een salarisadministratie moet hebben. Denk er hierbij aan om goede afspraken te maken en duidelijk te zijn welke werkzaamheden zij uitvoeren en wat er van uzelf wordt verwacht. Wat betreft de uitbesteding van de salarisadministratie zijn er drie keuzes. Er is de mogelijkheid om het zelf te doen, u kunt het uitbesteden of u kunt kiezen voor payrolling. Dit laatste gaat via een payroll aanbieder. Deze neemt het personeelsbestand over en neemt uw werknemers in dienst. Als het ware wordt de payroll aanbieder hiermee juridische werkgever.

Payroll voor u en mij

September 18th, 2012

Het enige bijkomende voordeel voor de medewerkers is dat zij kunnen terugvallen op een professionele dienstverlener op het gebied van organisatie en personeel in geval van nood. Zoals het gezegde ‘Elk voordeel heeft zijn nadeel’ luidt, daar is ook sprake van bij payroll. Als werkgever blijf je aansprakelijk voor de afdracht van loonbelasting en de premies sociale verzekeringen. Wanneer er sprake is van faillissement bij het payrollbedrijf bestaat er een kans dat u de premies en belastingen aan de Belastingdienst en het UVW moet afdragen. Zelfs als u dit al eerder aan het payrollbedrijf heeft gedaan. Verder is het ook te verwachten dat er betaald moet worden voor de diensten van een payroller. De kosten kunnen in het begin dus toenemen. Het ligt er dan wel weer aan welk payrollbedrijf, ieder bedrijf voert zo zijn eigen marges. Daarnaast kan de band veranderen met de werknemers, vooral het vaste personeel. Hoe klein verschil ook, op deze manier kan het personeel meer afstand voelen tot u en het bedrijf. Daardoor kan het zelf voorkomen dat er minder waardering wordt uitgesproken en ervaren door de werknemers. Voor het flexibele personeel zal dit minder tot uiting komen. Na alle verstrekte informatie een conclusie over payroll; met het in dienst nemen van een bedrijf dat payroll diensten verleent weet u zeker dat alle benodigde kennis aanwezig is. Wanneer namelijk in Nederland personeel in dienst wordt genomen verdrievoudigt het aantal wetten en regels waarmee u als werkgever te maken krijgt. Door het uit te besteden wordt de personele administratie en rompslomp beperkt tot het doorgeven van de gewerkte uren en uiteindelijk het betalen van een inkoopfactuur. Wat daar vervolgens tegenover staat zijn de kosten.

Wat is een POH GGZ

September 14th, 2012

Afgekort is de praktijkondersteuner huisartsenpraktijk geestelijke gezondheidszorg POH GGZ. En de praktijkondersteuner huisartsenpraktijk geestelijke gezondheidszorg is een nieuwe taak binnen een huisartsenpraktijk. Niet iedere huisartsenpost heeft een praktijkondersteuner huisartsenpraktijk geestelijke gezondheidszorg. Dat komt vooral omdat het nog een relatief nieuwe functie is. De functie praktijkondersteuner huisartsenpraktijk geestelijke gezondheidszorg is er sinds 2008 en de invulling die eraan wordt gegeven is steeds beter. De praktijkondersteuner huisartsenpraktijk geestelijke gezondheidszorg zorgt voor het ontlasten van de huisartsen binnen een praktijk. Doordat de praktijkondersteuner huisartsenpraktijk geestelijke gezondheidszorg de eerste klachten met betrekking tot geestelijke gezondheidszorg kan opvangen ontstaat er ook minder druk op de eerstelijns psychologen. Vooral toen de eerstelijns psychologie in de basis verzekering werden opgenomen zag men een sterk grotere vraag naar eerstelijns psychologen
Als het dus niet zo duur is, dan willen veel mensen er blijkbaar graag gebruik van maken. De kosten zijn natuurlijk altijd een element om wel of geen zorg te nemen. En dat is wel jammer!
Helaas werden met het wegvallen van de kosten de wachtlijsten bij eerstelijns psychologen wel een stuk groter. Mede daardoor is er meer ruimte ontstaan voor de praktijkondersteuner huisartsenpraktijk geestelijke gezondheidszorg. De patiënt kan in zijn eigen vertrouwde huisartsenpraktijk gebruik maken van de eerste geestelijke gezondheidszorg.

Payroll freelance voor freelancers

September 13th, 2012

Payrolling is een dienst voor werkgevers, payroll freelance en zelfstandigen zonder personeel die personeel aan willen nemen. Dankzij payrolling kan deze doelgroep voor minimale risico’s en een geminimaliseerde proportie aan rompslomp werknemers aannemen en geen administratie hoeven voeren. Dit komt door de zogenaamde payroll driehoek. Deze unieke driehoeksrelatie kenmerkt zich door de drie hoeken, de drie partijen in die zin. In de ene hoek staat de werknemer. De werknemer komt te werken bij de opdrachtgever, een andere hoek van de driehoek. Deze relatie is de feitelijke arbeidsrelatie. In de andere hoek, dus verbonden met zowel de opdrachtgever als de klant, staat het payrollbedrijf. Bij payroll freelance is er echter een andere constructie opgebouwd, met wel de zelfde drie partijen. De werknemer is in die zin dan de freelancer. Door een arbeidsrelatie aan te gaan, verzekert de freelancer zich voor een aantal verzekeringen, die normaliter alleen loondienstwerkers konden genieten. Door het aangaan van een payroll constructie voor freelancers, gaat het hebben van een VAR in het bakje van ‘niet nodig’. Dit komt omdat de freelancer juridisch gezien in dienst treedt bij het payroll bedrijf. Dit is een uitstekende kans om  een aantal afspraken te maken met de werkgever over verloning, uitdiensttreding en bonussen. Dit allemaal in dienst van de salariëring van de medewerkers.

Muziekfederatie

May 7th, 2012

De Federatie is een hip-hop groep uit Fairfield, Californië, een deel van de San Francisco Bay Area. De groep bestaat uit doonie Baby (nu Doon Koon), Stressmatic, en Goldie Gold, samen met hun producer Rick Rock. Rick Rock en doonie Baby’s vriendschap en gezamenlijke werk dateert uit de vroege jaren ‘90 in Alabama, waar ze als twee-derde van de groep Cosmic Slop Shop opgenomen, samen met Big Lurch. Op de leeftijd van 16 en het gebruik van een rolstoel nadat hij shot, de Nevada-geboren, Fairfield / Vallejo-raised Federatie lid Goldie Gold ontmoet Rick Rock in een plaatselijk winkelcentrum, indrukwekkende rots met zijn rappende vaardigheden. [1] In 2002, Rick Rock doonie aangeworven baby, naar Goldie Gold, en de heer Stress vormen de groep. Hun eerste single “Hyphy”, die E-40 gekenmerkt, debuteerde in 2003, de titel wordt gauw een gevestigde slang term in Bay Area hip-hop muziek. De groep zelf-titled debuutalbum werd uitgebracht onder Virgin Records een goede kritische ontvangst. In 2005, Rick Rock ondertekende de groep onder Reprise Records, het vrijgeven van de groep follow-up album Het is Whateva in de zomer van 2007.